Sammanfattning

X-Force Factory har olika säkerhetslösningar för att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

Kamerabevakning är en av dessa lösningar. På denna sida finns information och vår policy för kameraövervakning.

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Vårt gym är utrustat med kamerabevakning kring entré, reception, lounge och gym.
Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar och vår personal, skydda våra tillgångar samt att säkerställa att inga obehöriga tillträder lokalen.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

X-Force Factory gör bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för våra medlemmar. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att våra gym under vissa timmar är obemannade. Vi vill tillse en trygg och säker träningsmiljö för våra medlemmar. Kamerabevakningen sker endast på begränsade ytor kring entré, reception, lounge och gym där stödbegärligt lösöre finns.

Vidare har vi säkerställt att endast ett ytterst begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 30 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 30 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett ytterst begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av eventuella företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger.
Det inspelade materialet lagras i länder godkända enligt GDPR. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.